Gå till innehåll

Fiskeguiden

Fiskeguiden

Fakta om fiske i Gällivare kommun

 • I kommunen finns 3 649 sjöar större än 1 ha.
 • I kommunen finns över 8 000 km rinnande vatten.
 • Ca 20 fiskarter som förökar sig naturligt i sjöar och vattendrag.
 • 80 % av sjöar och vattendrag är tillgängligt för sportfiske.
 • Ett 30-tal fiskerättsägarorganisationer förvaltar dessa vatten

 • Ca 75 % av lokalbefolkningen fiskar någon eller några gånger per år.
 • Mer än 1,6 miljoner av svenskar som sportfiskar spenderade 2019 1,6 miljarder för sitt intresse.
 • 80 % av barn och ungdom i åldrarna upp till 16 år i landet är intresserade av fiske. Av ungdomar runt 10 år som börjar spöfiska, fortsätter 60-80 % med sitt intresse hela livet ut.
 • Spöfiske bidrar till ett hållbart nyttjande av vår natur och våra naturresurser.
 • Spöfiske stärker de sociala banden inom familjen och ökar gemenskapen mellan generationer.
 • I dagens situation med ökande ohälsa, utbrändhet och accelererande vårdkostnader har exempelvis sportfiske en förebyggande egenvård och ett högt värde.

Innan du ger dig ut för att fiska, så är du skyldig att ta reda på vilka fiskeregler som gäller, samt var den geografiska gränsen för fiskevårdsområdet går. Du ska ha löst ett fiskekort innan du påbörjar fisket och ha fiskekortbilagan tillhands samt på begäran kunna visa upp denna för en fiskekontrollant.

Det är du som ensamt bär ansvaret i det fall du bryter mot bestämmelserna eller fiskar i otillåtet i ett område. Majoriteten av kommunens fiskerättsägarorganisationer upplåter sina vatten till allmänheten för rekreation och nöje, men inte för husbehovsfiske d.v.s. för att fylla frysen med fisk.

Fisk håller sig färskats i vattnen och om vi alla lite till mans tänker på att bara ta upp en ”smakbit” när vi är ute och fiskar så kan vi göra fiskevattnen ännu bättre. Detta gynnar såväl oss som lever nu som kommande generationer.

Utöver de generella reglerna i olika vatten så kan fiskerättsägar-organisationerna själva ha utökade regler för hur du/ni får fiska i deras upplåtna vatten. Respektera fiskebestämmelserna. De är till för att skydda fiskbestånden så att fisket blir långsiktigt hållbart.

Läs mer om fisk som livsmedel på livsmedelsverkets webplats: livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-14
Publicerad:
2024-03-14