Gå till innehåll

Samhällsomvandlingen

Vad är en samhällsomvandling och varför avvecklas nu stora delar av Malmberget?

Malmbrytningen startade 1741 på berget Illuvaara det berg som sedermera kom att kallas Malmberget. Det första malmtåget lastades år 1888 vilket var början på den stora malmruschen som lade grunden till hur hela Malmfältsområdet ser ut i idag.

I dagens Malmberget sker LKABs järnmalmsbrytning strax norr om samhället. Men malmkropparna lutar i sydvästlig riktning och påverkar Malmberget. Det är en mycket stor verksamhet som både har präglat och främjat utvecklingen av kommunen. I takt med att LKAB har expanderat brytningen av de malmkroppar som breder ut sig under tätorten har delar av Malmberget undan för undan rivits eller flyttats. Det är en samhällsomvandling som pågår och som har berört Gällivare kommuns medborgare under cirka 50 års tid. Under 2000-talet har takten i omvandlingen ökat avsevärt och allt större områden har blivit påverkade.

Nu har vi kommit fram till den punkt då gruvbrytningen har blivit så utbredd att vi kan se slutet på Malmbergets historia som samhälle. De senaste åren har stora delar av Malmberget avvecklats i olika etapper.

I Malmberget berörs cirka 1900 bostäder och ett antal kommunala funktioner som sporthall, äldreboende, ishall och gymnasieskola. Ca 3 200 personer kommer att behöva ett nytt boende och ca 74 000 kvadratmeter offentliga lokaler behöver ersättas innan 2032. Bostäder och offentliga byggnader ersätts och byggs upp i Gällivare.

Relaterat innehåll