Gå till innehåll

Gator

Här hittar du information om gator och vägar inom Gällivare kommun. I många av fallen ansvarar kommunen för belysning, framkomlighet och namnsättning, men ibland kan ansvaret ligga hos Trafikverket eller privata aktörer.

Sidinformation

skylt
Gatuenheten

Telefontider måndag – torsdag kl. 08.30-09.30

Senast uppdaterad:
2024-02-26
Publicerad:
2023-06-02