Gå till innehåll

Jobb och företagande

Tabellen kan scrollas i sidled i mobilläge.

Alkohol, tobak och lotteri

Hälsoskydd

Livsmedel

Miljö

Alkohol, tobak och lotteri

Alkohol

E-tjänst

Blankett

Ansökan om om för servering av alkoholhaltiga drycker


Blankett Pdf, 292.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillfällig servering till slutet sällskap


Blankett Pdf, 278.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om försäljning och servering av folköl


Blankett Pdf, 226.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av serveringsansvariga personer


Blankett Pdf, 241.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om ändrade ägarförhållanden


Blankett Pdf, 240.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Tobak

E-tjänst

Blankett

Anmälan om försäljning av tobaksvaror


Blankett Pdf, 305.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Lotteritillstånd

E-tjänst

Blankett

Registeringslotteri enligt spellagen, inklusive beslut


Blankett Pdf, 337.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Lotteriredovisning


Blankett Pdf, 300.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning lotteri


Blankett Pdf, 403.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollerat/blandat lotteri


Blankett Pdf, 68.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsoskydd

Uppföljning och kompletteringE-tjänstBlankett
Följ och komplettera dina ärendenE-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

 

Hygienlokaler

E-tjänst

Blankett

Anmäla ny hälsoskyddsverksamhet

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 
Ändring av hälsoskyddsverksamhet

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Livsmedel

Uppföljning och komplettering

E-tjänst

Blankett

Följ och komplettera dina ärenden

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Livsmedel

E-tjänst

Blankett

Anmälan om upphörd verksamhet

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Anmälan registrering livsmedelsanläggning

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Omklassning av livsmedelsverksamhet

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Miljö

Uppföljning och komplettering

E-tjänst

Blankett

Följ och komplettera dina miljöärenden

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Avfall

E-tjänst

Blankett

Anmälan avfall för anläggningsändamål

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Cisterner

E-tjänst

Blankett

Cistern skrotningsintyg


Blankett Pdf, 294.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om installation/avinstallation av cistern


Blankett Pdf, 336.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Förorenade områden

E-tjänst

Blankett

Upplysning om mark- eller vattenförorening

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Köldmedia

E-tjänst

Blankett

Företagsrapportering: Köldmedierapporter, skrotningsintyg, konvertering, installation

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Miljöfarlig verksamhet

E-tjänst

Blankett

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Anmälan om föroreningar samt efterbehandling


Blankett Pdf, 25.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om efterbehandling


Blankett Pdf, 25.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om sanering av förorenad byggnad


Blankett Pdf, 243.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om krossnings eller sorteringsverk


Blankett Pdf, 285.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan/ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel


Blankett Pdf, 308.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse om medelstor förbränningsanläggning

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Oljeavskiljare

E-tjänst

Blankett

Anmälan om installation av oljeavskiljare


Blankett Pdf, 119.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Djurhållning och lantbruk

E-tjänst

Blankett

Anmälan/ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel


Blankett Pdf, 308.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-13
Publicerad:
2022-12-09