Gå till innehåll

Tillväxtprojekt

Gällivare kommun ska vara en attraktiv och hållbar kommun att bo, leva, besöka och verka i. Och den politiska visionen är att vi ska växa och bli fler. Här hittar du några av projekten som bidrar till att visionen ska bli verklighet.

Projektgrupp kring ett bord

Gällivare kommun har tillsammans med kommunerna Jokkmokk, Kiruna och Överkalix blivit beviljade ett treårigt projekt med fokus på mottagarkapacitet. Målet är att ta fram och etablera ett bra sätt att jobba med att ta emot inflyttare.

Move on up är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Överkalix. Syftet är att stärka lokala strukturer och metoder för att bidra till att attrahera den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar kopplat till samhällsomvandlingen och den gröna omställningen i regionen. Genom etablerad samverkan ska arbetet stärka tillväxten både lokalt och regionalt, samt öka attraktionskraften och servicen som dessa kommuner erbjuder. Målet är att ta fram och etablera en hållbar, långsiktig och inkluderande metod och ett arbetssätt för mottagande av inflyttare i de deltagande kommunerna.

– För Gällivares del innebär projektet, med målet om att på sikt bli 20 000 invånare, att Gällivare kan växla upp antal resurser för att maximera arbetet kring mottagarkapacitet och organisering för inflyttning och inflyttarservice. Nya gällivarebor ska känna sig väl mottagna och hitta rätt i samhället vilket är en förutsättning för en attraktiv plats att bo, leva och stanna kvar på, säger Hanna Andersson, näringslivsutvecklare vid Gällivare kommun.

Fakta om projektet:

Move on up är en satsning för att förbättra infrastrukturen för inflyttning och är även ett viktigt steg mot att skapa ett mer inkluderande och välkomnande samhälle inom region Norrbotten. I takt med att projektet fortskrider kommer det att bidra till att stärka Norrbottens status som en öppen och dynamisk region som aktivt arbetar för att inkludera alla dess invånare.

Projektet har som avsikt att identifiera metoder och arbetssätt att lära av, testa samt göra anpassningar till de egna förutsättningarna. Men också att etablera, anpassa och bygga kapacitet i de egna organisationerna som på sikt kommer arbeta med aktuella metoder och arbetssätt utifrån ett integrerat perspektiv och praktik för tillgänglighet, jämställdhet och mångfald. Målet på sikt är att även sprida lärdomar om metodarbetet lokalt, regionalt och nationellt.

Projektet startar i september 2023 och löper på under tre år och finansieras av Svenska ESF-rådet (en statlig förvaltningsmyndighet, som arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) samt Region Norrbotten.


fin bild

Projektet delfinansieras av EU-initiativet WiFi4EU.

Genom ett projekt delfinansierat av EU-initiativet WiFi4EU kan nu Gällivare kommun erbjuda invånare och besökare fri tillgång till internet och digitala tjänster på offentliga platser.

Exempel på offentliga platser där du gratis kan koppla upp dig är Dundret, Sjöparken och Resecentrum.

Här kan du koppla upp dig
Resecentrum - framför och bakom tågstationen.
Kunskapshuset - utanför den östra ingången mot Centralskolan.
Centralskolan - mot parkeringen samt mot Storgatan.
Sjöparken - i aktivitetsparken och skateparken.
Hellnerstadion - läktaren mot husfasaden.
Dundret - Fjällstugan samt utanför butiken/restaurangen.

Så här ansluter du dig
Nätverkets namn är alltid ”WiFi4EU”. Första gången du ansluter dig kommer du till en säker inloggningssida, en så kallad portal. Du loggar sedan in med ett enda klick.

Bakgrund
WiFi4EU är ett initiativ av Europeiska kommissionen som syftar till att förbättra tillgången till internet samt öka digital inkludering för medborgare och besökare runt om i EU.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-14
Publicerad:
2023-09-13