Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 11 jun 2024

Så ska företagsklimatet förbättras

Under måndagen bjöd Svenskt Näringsliv in till dialog om det lokala företagsklimatet. På bild Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv, och Lars Lindberg, VD Gällivare Näringsliv.

Företagsklimatet i Gällivare ligger kvar på samma nivå som tidigare när Svenskt Näringsliv presenterar resultatet av sin årliga enkätundersökning. Ett nytt grepp om näringslivsfrågor och konkreta utbildningsinsatser ska vända siffrorna uppåt igen.

Gällivare kommun får det sammanfattande omdömet på 2,74 på en sexgradig skala när företagen skattar det lokala företagsklimatet. Förra året landade siffran på 2,75 och året innan dess på 2,66.

De runt 100 företag som har svarat på enkäten pekar bland annat på att det behövs fler bostäder, mer byggbar mark för verksamheter samt kortare handläggningstider för att utveckla företagsklimatet i positiv riktning. Men också en bättre dialog mellan kommunen och företagen.

Företagsklimatet måste förbättras och för mig som ny kommunchef är det här en ögonöppnare och alarmklocka. Frågorna kommer att prioriteras mycket högt de närmaste åren, säger kommundirektör Jon Åström Gröndahl.

I början av året hölls en näringslivsvecka med utbildningsinsatser för tjänstepersoner, politiker och företag. Gällivare kommun genomför också täta företagsbesök tillsammans med Gällivare Näringsliv.

– Vi har även sedan ett par år tillbaka ett särskilt avsnitt i vår kommunplan som berör näringslivsfrågor, där vi har antagit tydligare mål kopplat till företagsklimatet. Det behöver vi kommunicera, säger kommunalråd Birgitta Larsson.

Hon är, precis som Jon, tydlig med att resultatet tas på allvar och att utbildningsinsatserna för ett bättre företagsklimat fortsätter.

En sådan här förändringsresa, där man behöver bita i många frågor för att det ska bli bra, det tar tid. Vi har inte släppt det arbetet, siffrorna måste bli bättre. Utan företag ingen välfärd, säger Birgitta Larsson.

Bakgrund

Sedan slutat av 1990-talet har Svenskt Näringsliv undersökt det lokala företagsklimatet. Det sker genom en stor årlig enkätundersökning som omfattar mer än 30 000 företag. Syftet är att förse kommunerna med ett underlag för sitt arbete med att förbättra det lokala företagsklimatet.

Resultaten i enkätundersökningen ligger som bas till en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i landets samtliga 290 kommuner. Rankningen presenteras 25 september 2024.

Läs mer här: https://www.foretagsklimat.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-11
Publicerad:
2024-06-11