Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 maj 2024

Sök erfarenhetsbaserat förskollärarprogram nu med start i höst

Studera en kortare väg till förskollärarexamen, med möjlighet att fortsätta jobba samtidigt. Sen anmälan till programmet är öppet eftersom det är så nytt.

I höst startar Luleå tekniska universitet en erfarenhetsbaserad förskollärarutbildning speciellt utformad för de som redan arbetat inom förskolan och har minst tre års pedagogisk erfarenhet. Den här unika utbildningen erbjuder en kortare väg till förskollärarexamen med studietakt på 75% för att underlätta studier i kombination med arbete.

I det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet prioriteras flexibilitet för att underlätta för dig att fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. Med undervisning på fasta dagar varje vecka, och möjlighet till distansstudier med användning av modern teknik, kan du enkelt planera din tid och balansera studier med arbete. Dessutom möts vi på campus vid en eller två tillfällen per termin för fördjupning och gemenskap.

Framtidens förskollärare

Med förskollärarexamen i handen öppnar sig nya möjligheter för dig. En lärarlegitimation innebär tryggare anställningar, högre lön och fler karriärvägar än du tidigare haft som outbildad eller som barnskötare.

Din erfarenhet ger dig fördelar

Med din bakgrund inom förskolan är du redan på rätt spår för en spännande karriär inom förskollärarprofessionen. Genom att ta del av detta program stärker du din yrkesmässiga frihet och betydelse för barnens utveckling, samtidigt som du får enklare tillgång till arbete oavsett var du bor.

Din erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan kommer att tas tillvara och berika dina studier.
Genom att förena teori och praktik får du en djupare förståelse för förskollärarrollen och dess betydelse för barnens framtid. Efter examen blir yrkeslivet ännu roligare och du kommer att känna dig ännu tryggare i din yrkesroll och vara väl rustad för att leda förskolans utbildning och undervisning – ta chansen att söka det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet redan idag!

Om utbildningen:

Studenter läser 155 högskolepoäng på 3,5 år, på 75 procents studietakt. 55
högskolepoäng får valideras mot tidigare yrkeslivserfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan vid antagningen och utbildningen leder till 210 högskolepoäng förskollärarexamen. Utbildningen sker i huvudsak på distans med en till två campusträffar per termin, två till tre dagar per träff. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan ske nära hemorten, och kan även ske på den förskola där man arbetar men på annan avdelning och med en utsedd handledare.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-13
Publicerad:
2024-05-13