Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 26 feb 2024

Kompetensbehov Gällivares företag 2024

Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB vill förstå ditt företags nuvarande och framtida rekryterings- och kompetensbehov för att stödja det lokala näringslivets möjlighet att säkra sin kompetensförsörjning och fortsatta utveckling.

Vi uppskattar att du, som företagare, verksamhetschef, HR-chef eller motsvarande, tar dig tid att svara på denna enkät för att tydliggöra företagets kompetensbehov.

Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB genomför denna enkät tillsammans med 31 andra kommuner inom ramen för projektet "Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd". Det ger en omfattande och jämförbar översikt av kompetensbehoven vilket möjliggör samordnade insatser, såsom att utforma relevanta utbildningar. Det kan i sin tur underlätta för ditt företag att rekrytera kompetenta medarbetare både på kort och lång sikt.

Dina svar eller företagets behov kommer inte att offentliggöras. En sammanfattning av den totala kartläggningens resultat på lokal/regional nivå, kommer att presenteras för näringslivet i april-maj 2024, samt tankar om nästa steg.

Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB samarbetar kring kompetensförsörjning och denna enkät. Vänligen lämna dina kontaktuppgifter för eventuella följdfrågor som kan stödja det fortsatta arbetet. Dina uppgifter delas inte vidare utan ditt medgivande.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-26
Publicerad:
2024-02-26